Dezelfde Belangen

Kaya Capital is opgezet door en voor een aantal families. Sinds 2005 helpen wij families met het in kaart brengen en het beheer van hun vermogen. Wij voeren deze ‘family office’ service ook uit voor andere partijen. Daaronder bevinden zich naast families ook stichtingen en goede doelen. We doen dit met plezier en delen graag ons succes.


Onze Kaya Family Pool biedt een goede, simpele en efficiënte beleggingsoplossing gericht op het behalen van het beste lange-termijn rendement voor het genomen risico.


We hebben en houden dezelfde belangen. Uw vermogen wordt geïnvesteerd samen met het vermogen van onze en de andere families.

Onze fundamenten

Goed

Ruim 19 jaar hebben wij het vermogen van onze families onder beheer. Wij hebben een duidelijke strategie en organisatie voor het overzien van uw vermogen. En de resultaten van de pools zijn goed.

Simpel

Wij geloven niet dat het mogelijk is altijd "slimmer" te zijn dan de markt. Niemand heeft continu superieure kennis en de markt laat zich ook niet timen. Wij zijn naar de basis gegaan en beleggen middels een simpel, voordelig en transparant beleid.

Efficiënt

Kaya Capital heeft haar eigen servers, systemen en software. Online heeft u toegang tot al uw informatie. Door efficiënt te werken en slechts te handelen wanneer we waarde kunnen toevoegen, houden we de kosten laag.

Onze Family Office diensten

Financial Services

Wij coördineren al uw zaken omtrent uw vermogen en familie. Belastingen, juridische zaken, schenken, en estate planning kunnen daar deel van uitmaken.

Investment Services

Uw totale vermogenspositie maken wij inzichtelijk met behulp van de iAssetMonitor. Wij inventariseren alle eigendommen, en aggregeren en analyseren alle beleggingen. Ook als deze zijn ondergebracht bij externe beheerders. Vervolgens brengen we de rendementsverwachtingen en risico’s in kaart en adviseren wij u over de inrichting van het vermogen die past bij de ambitie en doelstelling van de familie.

Family Pool

Onze Family Pool biedt een goede, simpele en efficiënte beleggingsoplossing gericht op het behalen van het beste lange-termijn rendement voor het genomen risico. Kapitaalsbehoud voor volgende generaties heeft de prioriteit.

Onze Investment Pool

Kaya Family Pool

+62.02%Rendement 10 jaar

7.43%Risico 10 jaar

De Kaya Family Pool heeft een risico tussen aandelen en obligaties. Negen beleggingscategorieën en zeven regio’s maken deel uit van de portefeuille in zorgvuldig op elkaar afgestemde verhoudingen.
Risico / Rendement
Spreekt u dezelfde taal
als uw bankier of vermogensbeheerder ?