Hoge koersen?.

18 Februari 2020

Aandelen hebben in de afgelopen jaren mooie rendementen laten zien. Zijn ze daardoor dan niet erg duur geworden?

Amerikaanse aandelen zijn op dit moment hoger gewaardeerd dan het historische gemiddelde. Europese aandelen zijn gemiddeld gewaardeerd en aandelen in Azië en Japan zijn lager dan gemiddeld gewaardeerd.

Een prijs van een aandeel is een afspiegeling van de winst die ondernemingen behalen en de groei daarvan. De tot dusver gerapporteerde winsten over het vierde kwartaal van 2019 zijn hoger dan verwacht en groeiden met ongeveer +5% ten opzichte van het vierde kwartaal van 2018.

Al met al zijn de koersen van aandelen daarom op dit moment niet duur.

Duurzaam beleggen.

24 Januari 2020

Onze aandelenpool is nu voor 100% belegd in trackers die een index volgen die rekening houdt met ESG/SRI factoren. ESG staat voor “Environment-Social-Governance” en SRI staat voor “Socially Responsible Investments”. Voor Kaya Capital komt hiermee een transitie ten einde die we een paar jaar geleden hebben ingezet.

De index trackers waar we nu in beleggen volgen de methode van de MSCI ESG Index welke qua compositie min of meer overeenkomt met de gewone index. Maar nu worden bedrijven gescoord op 24 ESG-componenten. De bedrijven met een hogere score (ook wel: “rating”) krijgen een iets hogere weging in de index dan normaal en vice versa.

De kosten van deze trackers zijn afgelopen jaren aanzienlijk gedaald en vergelijkbaar met de normale trackers.

Hierdoor behouden we een grote spreiding, zijn het risico en rendement nagenoeg gelijk tegen dezelfde kosten, maar wél met een duurzaamheidssignaal naar de bedrijven.

Index beleggen.

20 December 2019

Indexbeleggen bestaat al vele jaren. Toch wordt het merendeel van de aandelenbeleggingen gedaan door beheerders die individuele aandelen selecteren. Zij worden "actieve managers" genoemd. Actief management is tijdrovend en is daarom significant duurder dan indexbeleggen.

Steeds vaker worden er zorgen geuit dat indexbeleggen te groot is geworden. De markt voor indexbeleggen is hard gegroeid maar de overgrote meerderheid wordt nog steeds beheerd door actieve managers. Zij zijn goed voor 95% van alle beurshandel. Indexbeleggers nemen slechts 5% voor hun rekening en betalen dus veel minder commissie.

De economische regios van de toekomst.

18 november 2019

Slechts een beperkt aantal economische regio's vormen het fundament van de wereldeconomie. Op dit moment is Tokyo nog heer en meester maar de nummer 1 positie zal in 2035 naar verwachting worden ingenomen door New York. Qua populatie zal de regio Chongqing in China worden afgelost door Jakarta. Tenslotte, in 2035 liggen de tien gebieden waar de economie het hardste groeit allemaal in Azië waarvan vier in China en vier in India. Beleggen in Azië is daarom geen optie maar essentieel.

Wij vinden het daarom verstandig om de beleggingen in opkomende landen een groeiend onderdeel te laten zijn van de Kaya portfolio.


De zon blijft schijnen in het oosten.

18 oktober 2019

Deze week heeft het Internationaal Monetair Fonds (IMF) haar economische groeiverwachting voor 2019 en de jaren daaropvolgend gepubliceerd. Ten opzichte van 2018 (+3,6%) is haar verwachting dat de wereldeconomie in 2019 minder hard zal groeien (+3,0%).

Voor de jaren daarna verwacht het IMF weer een toename in de groei (2020 +3,4% en 2021 +3,6%). Deze groei zal voornamelijk voor rekening komen van opkomende markten. Deze regio's groeien naar verwachting +4,6% terwijl ontwikkelde landen een meer bescheiden groei van +1,7% zullen laten zien.

Wij vinden het daarom verstandig om de beleggingen in opkomende landen een groeiend onderdeel te laten zijn van de Kaya portfolio.


De laatste stunt van Draghi

19 september 2019

Vorige week donderdag kondigde de Europese Centrale Bank (ECB) aan de rente nog verder te verlagen. Vanwege de economische groeivertraging en de dalende inflatie ging de rente van -0,4% naar -0,5%. Ook gaat de ECB weer beginnen met het maandelijks opkopen van staatsobligaties om overheden te financieren, de rentes voor langere looptijden naar beneden te krijgen en op deze manier indirect investeringen aan te moedigen.

De rente zal mede als gevolg hiervan lang laag blijven. Nu al hebben ongeveer 25% van alle staatsobligaties in de wereld een negatieve rente. Kaya heeft de meeste van deze niet renderende obligaties verkocht en is daardoor relatief ongevoelig voor deze renteperikelen.


De vele kleuren groen

17 augustus 2019

Er bestaan verschillende mogelijkheden om maatschappelijk verantwoord te beleggen (MVB). Veelal worden de termen SRI (Sustainable Responsible Investing) en ESG (Environmental, Social en Governance) hiervoor gebruikt.

Bij Kaya gebruiken we de termen 'licht-groen' en 'donker-groen'. Licht-groen betekent dat bedrijven die actief zijn in sectoren zoals wapens en tabak of die zorgen voor een hoge mate van milieuvervuiling, worden uitgesloten. Donker-groen gaat een stuk verder. Naast dat er bedrijven worden uitgesloten zullen bedrijven die hoog scoren op de factoren Environmental, Social en Governance zwaarder worden gewogen in de portefeuille.

Beleggen volgens de ESG-waarden is niet meer weg te denken uit onze fondsen Kaya I en II. Waar mogelijk kiezen we ervoor om de portefeuille duurzaam (donker-groen) in te richten. Binnen de aandelenportefeuilles is dit goed mogelijk. Binnen vastrentende waarden is dit alleen mogelijk voor bedrijfsobligaties. Het zijn namelijk met name bedrijven die beoordeeld worden op duurzaamheid. Overheden krijgen tot nu toe slechts in beperkte mate een ESG-rating.

Wij verwachten dat in de nabije toekomst nagenoeg alle beleggingen op een maatschappelijk verantwoorde manier kunnen worden ingevuld.


De kleine chinees

16 juli 2019

De Chinese economie groeide in het 2e kwartaal van 2019 met 6,2%. In absolute termen een significante groei, maar voor China een relatief zwak kwartaal. Voor het hele jaar heeft premier Li Keqiang een groei van tussen de 6,0% en 6,5% als doel gesteld.

Trump was er snel bij om te verklaren dat de groeivertraging het gevolg is van zijn handelstarieven. Echter, China's economie is steeds meer afhankelijk van interne consumptie. Slechts 19% van China's nationale productie is export gerelateerd en daarvan gaat één vijfde naar de VS.


Aandelen rendement oogsten

19 juni 2019

Beleggers in obligaties ontvangen rente. Beleggers in aandelen ontvangen dividenden. Beleggers in de Kaya pools ontvangen beide.

Op dit moment leveren onze aandelenbeleggingen een dividendrendement op van 2.75%. Zeker ten opzichte van spaarrentes in Europa en Amerika is dit een mooi rendement. Door de gedaalde rente in de afgelopen weken zijn aandelen relatief aantrekkelijker geworden. Het is daarom te verwachten dat de aandelenmarkten de komende tijd weer een koersstijging zullen laten zien.


The Mexican goes back to sleep

12 juni 2019

Vorige week meldden we al dat een verdere escalatie niet geheel is uitgesloten, maar dat het sluiten van een deal voor beide partijen belangrijk en waarschijnlijker is. Afgelopen vrijdag werd er inderdaad een deal gesloten waardoor de aangekondigde 5% importheffing niet door zal gaan. Mexico heeft o.a. aangekondigd meer troepen naar de Mexicaanse zuidgrens te sturen om de migratiestromen beter te beheersen.

Nu zal Trump zijn aandacht weer volledig richten op China in de aanloop naar de G20 top in Japan van 28 en 29 juni. Ook het negatieve effect op de markten van deze trade-retoriek zal snel vervagen.


Winst nemen op staatsobligaties

5 juni 2019

Rentes in Europa en de VS hebben afgelopen week een nieuwe duikvlucht laten zien toen de aandelenmarkten een correctie maakten. De Amerikaanse rente staat nu bijna 1% lager dan 8 maanden geleden. We hebben winst genomen op onze staatsobligatieposities in Europa en de VS.


Handelsoorlog: A Big Thing?

28 mei 2019

De handelsperikelen tussen de Verenigde Staten en China zorgen voor veel ophef. Maar hoe groot is het eventuele effect nu eigenlijk?

In 2006 maakte de export nog 35% van het bruto binnenlands product (BBP) van China uit. Inmiddels is dat minder dan 18%. Ongeveer 20% van deze export gaat naar de VS. Omgerekend is dat ongeveer 4% van het BBP van China. Analisten van Moody’s schatten dat een Amerikaanse importheffing van 25% op alle Chinese goederen de Chinese economische groei met 1.2% zou doen vertragen naar 5%.

Deze heffingen zouden de gemiddelde Amerikaan ongeveer $100 per jaar gaan kosten vanwege hogere importprijzen. Dat is de gemiddelde prijs van één ticket naar de New York Yankees.