K-shaped herstel

18 September 2020

Aan het begin van de Corona crisis hebben we aangegeven dat we met een “V-shaped” economisch herstel te maken zouden krijgen. Nu dat herstel in zicht komt en de effecten van de crisis zich verduidelijken, kunnen we ook spreken van een “K-shaped” recovery.

De “K-shaped” recovery staat voor een herstel waarbij er grote verschillen zijn tussen sectoren. Technologie, software en retail hebben een stevig herstel laten zien. Echter, sectoren zoals de reisbranche, horeca en entertainment hebben en krijgen nog grote klappen te verwerken. De koersstijgingen van bedrijven als Apple, Microsoft en Home Depot hebben meer punten aan de Dow Jones index toegevoegd dan de andere 27 bedrijven tezamen die dan ook gemiddeld nog fors onder water staan.

Deze grote verschillen kunnen ook op een andere manier worden bekeken: de aandelenmarkten zijn fors hersteld, terwijl de reële economie sterk achterblijft. Omdat veruit het grootste gedeelte van de bevolking geen aandelen in bezit heeft, leidt deze ontwikkeling tot een verdere tweedeling in de maatschappij.

Beide aspecten zijn met elkaar gelinkt. Het achterblijven van grote delen van de economie heeft zijn weerslag op de werkgelegenheid. Terwijl in de succesvolle sectoren de werkgelegenheid toeneemt, gebeurt dit niet in andere gebieden. Niet zelden zijn dat juist de sectoren waarin veel laag betaalde banen zijn.

Zolang het virus niet adequaat bedwongen is, zal er geen breed herstel van de economie zijn, met als gevolg dat een duurzaam herstel van de arbeidsmarkt voorlopig moeizaam zal zijn.

De rol van goud

17 Augustus 2020

De prijs van goud (ca. USD 2.000 per troy ounce = 31,1 gram) bevindt zich rond recordhoogtes en is hiermee boven de piek van medio 2011 uitgebroken. Reden voor ruime aandacht in de media. Waarom juist nu deze opmars?

In tijden van onzekerheid is goud een vluchthaven en beleggers zijn bang dat de door overheden en centrale banken genomen stimuleringsmaatregelen uiteindelijk tot inflatie zullen leiden. De zwakte van de USD speelt ook een rol omdat de waarde van goud voor niet USD beleggers minder is opgelopen.

Centrale banken zijn traditionele kopers van goud, maar beleggers zijn ook zeer actief. Het grootste goud-beleggingsfonds bezit bijna net zoveel goud als de centrale banken van China of Japan.

Recente media-aandacht wekt de indruk dat goud een goudgerande belegging is. Maar om het succes in perspectief te plaatsen: wie in 2011 in goud zou hebben geïnvesteerd, heeft nu uiteindelijk nog maar een beperkt rendement. Dit terwijl een investering in aandelen verdubbeld is, voor een deel door de constante stroom dividenden die aandelen van goede ondernemingen voortbrengen. Bij goud moet al het rendement van de waardestijging komen en daar bovenop ook nog de kosten van een veilige opslag goedmaken.

Goud is daarom geen echte belegging maar meer een inflatie hedge. Het zorgt voor een betere spreiding en verlaagt daardoor het risico van de totale portefeuille. Goud maakt daarom deel uit van de Kaya Pools.

What if he wins?

15 Juli 2020

Het kan verkeren: begin dit jaar leek de herverkiezing van Donald Trump bijna een zekerheid. Een geweldig draaiende Amerikaanse economie, nauwelijks werkloosheid, een met succes afgeslagen poging tot afzetting en een Democratische partij die het lastig had met zichzelf. En niet te vergeten: records op Wallstreet. Hoezeer is het beeld nu gekanteld. Joe Biden heeft de Democratische nominatie stevig in handen terwijl Trump fors achterloopt in de peilingen. Het Coronavirus heeft in de VS alles op zijn kop gezet waaronder, net als bij ons, de economie. De verkiezingen in november zijn nog ver weg en er kan dus nog van alles gebeuren.

Het is wel interessant om na te denken over de vraag wat een machtswisseling voor de financiële markten kan betekenen. Trump heeft gedurende zijn presidentschap de economie en de koersen van Amerikaanse aandelen daadwerkelijk flink ondersteund door in 2018 de vennootschapsbelasting met 40% te verlagen. De kans is groot dat Biden deze verlaging op zijn minst gedeeltelijk zal terugdraaien en dat zal een negatief effect hebben op bedrijfswinsten. De sterke stijging van Amerikaanse aandelen versus die van de rest van de wereld komt hiermee waarschijnlijk tot een einde.

Daarnaast zullen er sectoren als financials en oliebedrijven zijn die last hebben van een machtswisseling. Zij hebben de afgelopen jaren sterk geprofiteerd van minder regulering, zoals bijvoorbeeld het terugschroeven van milieumaatregelen. Bedrijven betrokken bij de energietransitie zullen juist profiteren van Biden. Ook op gebied van gezondheidszorg verwachten wij verschuivingen.

Op gebied van technologiefondsen is het effect van een machtswisseling nog onduidelijk. Om monopolisten tegen te gaan is vooral aan de linkerkant van het spectrum steeds meer aandacht voor de vraag of reuzen als Amazon, Google en Facebook niet moeten worden opgesplitst, op dezelfde manier waarop dat gebeurde met Standard Oil begin 20e eeuw.

Deze laatste sector is de drijvende kracht geweest achter de sterke stijging van aandelenkoersen. Een verkiezing van Biden zal daarom niet positief zijn voor aandelen in Amerika. Het bovenstaande kan afhankelijk van de peilingen de komende maanden effect gaan krijgen op de markten.


Hoera voor Eurobonds.

16 Juni 2020

De kogel lijkt door de kerk: Frankrijk en Duitsland hebben de handen ineengeslagen en zijn akkoord met een vorm van Eurobonds, al zullen deze vanwege de inmiddels beladen term vermoedelijk nooit zo heten.

De kern van het voorstel is dat de Europese commissie €500 mld leent op de kapitaalmarkt en dat dit bedrag via een herstelfonds beschikbaar komt aan zwaar door Corona getroffen landen, grotendeels in de vorm van giften. Landen als Italië en Spanje bijvoorbeeld zijn, die niet verrassend, heel erg voor deze aanpak. Nederland is met enkele andere kleinere landen als Zweden, Finland en Oostenrijk zwaar gekant tegen deze giften, zoals ook Duitsland tot voor kort was. Echter, met de ommezwaai van dat land lijkt een grote stap gezet en de tegenstanders zijn meer geïsoleerd komen te staan. Aan de voorwaarden van de financiële injecties moet nog gesleuteld worden en daar kunnen Nederland en partners een rol spelen.

Hoe moeten wij Nederlanders hiernaar kijken?

Eéndimensionaal gezien is een gezamenlijke schuld slecht voor ons aangezien wij als rijk land nettobetalers zijn. Maar zo simpel is het niet: er is geen land dat zo van de Euro profiteert als Nederland, vooral vanwege onze unieke exportpositie. Het uiteenvallen van de Eurozone zou een ramp zijn, in de eerste plaats vanwege een grote revaluatie van de munten van rijke landen en devaluatie van arme landen. Daarnaast verliezen we in één klap een groot deel van onze exportmarkten, in ieder geval tijdelijk. Geld dat via het opkoopprogramma van de ECB in (grotendeels) zuidelijke obligaties is gestopt zullen we ook gedeeltelijk kwijt zijn bij een uiteenvallende euro.

Beter dan dwarsliggen zou Nederland moeten inzetten op strenge voorwaarden aan het verstrekken van de leningen/giften. Italië en ook in mindere mate Spanje hebben dringend hervormingen nodig. Zwak bestuur is al jaren een groot probleem. De belofte van een groot bedrag aan steun kan als breekijzer fungeren. Een sterk, stabiel en goed georganiseerd Italië is ook in ons belang.


Lenen aan China.

18 Mei 2020

Langzaam maar zeker opent China haar kapitaalmarkten voor buitenlandse beleggers. In april hebben we voor de Kaya pools de eerste Chinese 'onshore'-obligaties gekocht. Dit zijn obligaties uitgegeven door de Chinese overheid en Chinese overheids-instellingen in Renminbi, de lokale Chinese munt.

Om verschillende redenen hebben we in deze obligaties geïnvesteerd.

Ten eerste zorgen Chinese obligaties voor een betere diversificatie van de obligatie portfolio vanwege een lage correlatie met de VS en ook met andere emerging-markets. Deze de-correlatie maakt de portfolio beter.

Ten tweede is de rente op deze obligaties ongeveer 2.50%. Dit is aanzienlijk hoger in vergelijking met Europa (-0.53%), Japan (0.00%) en de VS (0.65%).

Ten derde nemen we door het kopen van deze obligaties ook een positie in de Renminbi in. Omdat de Chinese economie zeer waarschijnlijk sneller zal groeien dan de economieën van Europa en de VS, zal er een stijgende vraag naar de munt zijn.

Daarnaast wordt de Renminbi als wereldwijde reservemunt steeds belangrijker. De munt staat momenteel op de vijfde plaats na de Amerikaanse dollar, de Euro, de Yen en het Britse Pond. We verwachten dat het niet lang zal duren voordat de Chinese munt een positie in de top drie in zal nemen.

Het is hierdoor zeer waarschijnlijk dat de rente de komende periode laag zal blijven. De meer risicovolle beleggingen zoals aandelen zullen daardoor snel weer aantrekkelijk worden omdat met deze beleggingen middels dividend en koersstijgingen wel een positief rendement kan worden gemaakt.


De rente na corona.

15 April 2020

De corona crisis heeft ook zijn effect op de huidige en toekomstige rente. Overheden strooien met geld om de bevolking en de economie te steunen. Doordat overheden op grote schaal obligaties uitgeven stijgt de (lange)rente. Aan de andere kant zien we dat particulieren en bedrijven meer geld opzijzetten als zekerheid om toekomstige schokken op te vangen.

De kracht van de particulieren- en bedrijvensector samen op de rentemarkten is groter dan die van de overheid waardoor het netto-effect is dat de rente zal dalen.

Hierbij komt dat momenteel centrale banken een significante rol spelen in het globale monetaire beleid. Sinds de uitbraak van het virus hebben centrale banken wereldwijd de stand van de (korte) rentes verlaagd. Daarnaast wordt door middel van het opkopen van staatsleningen de rente voor langlopende leningen naar beneden gestuurd.

Het is hierdoor zeer waarschijnlijk dat de rente de komende periode laag zal blijven. De meer risicovolle beleggingen zoals aandelen zullen daardoor snel weer aantrekkelijk worden omdat met deze beleggingen middels dividend en koersstijgingen wel een positief rendement kan worden gemaakt.


Rustig en gespreid beleggen.

17 Maart 2020

Een evenwichtige beleggingsportfolio bestaat uit meerdere beleggingscategorieën zoals aandelen, obligaties, grondstoffen, vastgoed, deposito’s. Door verschillende soorten beleggingen op te nemen ontstaat spreiding, ook wel diversificatie genoemd, en is de portfolio beter bestand tegen marktturbulentie. In de Kaya pools beleggen we in negen verschillende beleggingscategorieën.

Mede door deze diversificatie hebben de Kaya pools gedaan wat je zou verwachten in deze periode van snel dalende markten. De grote positie in cash, deposito’s en veilige obligaties hebben gezorgd voor een buffer waardoor de waarde daling van de Kaya pools dit jaar beperkt is tot -12% voor Kaya I en -8% voor Kaya II. Ter vergelijking: Europese aandelen zijn meer dan -30% in waarde gedaald.

We handhaven dan ook ons huidige beleid van rustig en gespreid beleggen:

“Hou je investeringen aan en accepteer dat volatiliteit behoort bij beleggen. Laat de tijd voor je werken. Wanneer de markt onrustig wordt blijf dan juist gefocust op de langere termijn in plaats van op kortlopend nieuws. Uiteindelijk is het ‘tijd in de markt’ en niet het ‘timen’ van de markt wat ertoe doet.”


Hoge koersen?.

18 Februari 2020

Aandelen hebben in de afgelopen jaren mooie rendementen laten zien. Zijn ze daardoor dan niet erg duur geworden?

Amerikaanse aandelen zijn op dit moment hoger gewaardeerd dan het historische gemiddelde. Europese aandelen zijn gemiddeld gewaardeerd en aandelen in Azië en Japan zijn lager dan gemiddeld gewaardeerd.

Een prijs van een aandeel is een afspiegeling van de winst die ondernemingen behalen en de groei daarvan. De tot dusver gerapporteerde winsten over het vierde kwartaal van 2019 zijn hoger dan verwacht en groeiden met ongeveer +5% ten opzichte van het vierde kwartaal van 2018.

Al met al zijn de koersen van aandelen daarom op dit moment niet duur.


Duurzaam beleggen.

24 Januari 2020

Onze aandelenpool is nu voor 100% belegd in trackers die een index volgen die rekening houdt met ESG/SRI factoren. ESG staat voor “Environment-Social-Governance” en SRI staat voor “Socially Responsible Investments”. Voor Kaya Capital komt hiermee een transitie ten einde die we een paar jaar geleden hebben ingezet.

De index trackers waar we nu in beleggen volgen de methode van de MSCI ESG Index welke qua compositie min of meer overeenkomt met de gewone index. Maar nu worden bedrijven gescoord op 24 ESG-componenten. De bedrijven met een hogere score (ook wel: “rating”) krijgen een iets hogere weging in de index dan normaal en vice versa.

De kosten van deze trackers zijn afgelopen jaren aanzienlijk gedaald en vergelijkbaar met de normale trackers.

Hierdoor behouden we een grote spreiding, zijn het risico en rendement nagenoeg gelijk tegen dezelfde kosten, maar wél met een duurzaamheidssignaal naar de bedrijven.


Index beleggen.

20 December 2019

Indexbeleggen bestaat al vele jaren. Toch wordt het merendeel van de aandelenbeleggingen gedaan door beheerders die individuele aandelen selecteren. Zij worden "actieve managers" genoemd. Actief management is tijdrovend en is daarom significant duurder dan indexbeleggen.

Steeds vaker worden er zorgen geuit dat indexbeleggen te groot is geworden. De markt voor indexbeleggen is hard gegroeid maar de overgrote meerderheid wordt nog steeds beheerd door actieve managers. Zij zijn goed voor 95% van alle beurshandel. Indexbeleggers nemen slechts 5% voor hun rekening en betalen dus veel minder commissie.


De economische regios van de toekomst.

18 november 2019

Slechts een beperkt aantal economische regio's vormen het fundament van de wereldeconomie. Op dit moment is Tokyo nog heer en meester maar de nummer 1 positie zal in 2035 naar verwachting worden ingenomen door New York. Qua populatie zal de regio Chongqing in China worden afgelost door Jakarta. Tenslotte, in 2035 liggen de tien gebieden waar de economie het hardste groeit allemaal in Azië waarvan vier in China en vier in India. Beleggen in Azië is daarom geen optie maar essentieel.

Wij vinden het daarom verstandig om de beleggingen in opkomende landen een groeiend onderdeel te laten zijn van de Kaya portfolio.


De zon blijft schijnen in het oosten.

18 oktober 2019

Deze week heeft het Internationaal Monetair Fonds (IMF) haar economische groeiverwachting voor 2019 en de jaren daaropvolgend gepubliceerd. Ten opzichte van 2018 (+3,6%) is haar verwachting dat de wereldeconomie in 2019 minder hard zal groeien (+3,0%).

Voor de jaren daarna verwacht het IMF weer een toename in de groei (2020 +3,4% en 2021 +3,6%). Deze groei zal voornamelijk voor rekening komen van opkomende markten. Deze regio's groeien naar verwachting +4,6% terwijl ontwikkelde landen een meer bescheiden groei van +1,7% zullen laten zien.

Wij vinden het daarom verstandig om de beleggingen in opkomende landen een groeiend onderdeel te laten zijn van de Kaya portfolio.


De laatste stunt van Draghi

19 september 2019

Vorige week donderdag kondigde de Europese Centrale Bank (ECB) aan de rente nog verder te verlagen. Vanwege de economische groeivertraging en de dalende inflatie ging de rente van -0,4% naar -0,5%. Ook gaat de ECB weer beginnen met het maandelijks opkopen van staatsobligaties om overheden te financieren, de rentes voor langere looptijden naar beneden te krijgen en op deze manier indirect investeringen aan te moedigen.

De rente zal mede als gevolg hiervan lang laag blijven. Nu al hebben ongeveer 25% van alle staatsobligaties in de wereld een negatieve rente. Kaya heeft de meeste van deze niet renderende obligaties verkocht en is daardoor relatief ongevoelig voor deze renteperikelen.


De vele kleuren groen

17 augustus 2019

Er bestaan verschillende mogelijkheden om maatschappelijk verantwoord te beleggen (MVB). Veelal worden de termen SRI (Sustainable Responsible Investing) en ESG (Environmental, Social en Governance) hiervoor gebruikt.

Bij Kaya gebruiken we de termen 'licht-groen' en 'donker-groen'. Licht-groen betekent dat bedrijven die actief zijn in sectoren zoals wapens en tabak of die zorgen voor een hoge mate van milieuvervuiling, worden uitgesloten. Donker-groen gaat een stuk verder. Naast dat er bedrijven worden uitgesloten zullen bedrijven die hoog scoren op de factoren Environmental, Social en Governance zwaarder worden gewogen in de portefeuille.

Beleggen volgens de ESG-waarden is niet meer weg te denken uit onze fondsen Kaya I en II. Waar mogelijk kiezen we ervoor om de portefeuille duurzaam (donker-groen) in te richten. Binnen de aandelenportefeuilles is dit goed mogelijk. Binnen vastrentende waarden is dit alleen mogelijk voor bedrijfsobligaties. Het zijn namelijk met name bedrijven die beoordeeld worden op duurzaamheid. Overheden krijgen tot nu toe slechts in beperkte mate een ESG-rating.

Wij verwachten dat in de nabije toekomst nagenoeg alle beleggingen op een maatschappelijk verantwoorde manier kunnen worden ingevuld.


De kleine chinees

16 juli 2019

De Chinese economie groeide in het 2e kwartaal van 2019 met 6,2%. In absolute termen een significante groei, maar voor China een relatief zwak kwartaal. Voor het hele jaar heeft premier Li Keqiang een groei van tussen de 6,0% en 6,5% als doel gesteld.

Trump was er snel bij om te verklaren dat de groeivertraging het gevolg is van zijn handelstarieven. Echter, China's economie is steeds meer afhankelijk van interne consumptie. Slechts 19% van China's nationale productie is export gerelateerd en daarvan gaat één vijfde naar de VS.


Aandelen rendement oogsten

19 juni 2019

Beleggers in obligaties ontvangen rente. Beleggers in aandelen ontvangen dividenden. Beleggers in de Kaya pools ontvangen beide.

Op dit moment leveren onze aandelenbeleggingen een dividendrendement op van 2.75%. Zeker ten opzichte van spaarrentes in Europa en Amerika is dit een mooi rendement. Door de gedaalde rente in de afgelopen weken zijn aandelen relatief aantrekkelijker geworden. Het is daarom te verwachten dat de aandelenmarkten de komende tijd weer een koersstijging zullen laten zien.


The Mexican goes back to sleep

12 juni 2019

Vorige week meldden we al dat een verdere escalatie niet geheel is uitgesloten, maar dat het sluiten van een deal voor beide partijen belangrijk en waarschijnlijker is. Afgelopen vrijdag werd er inderdaad een deal gesloten waardoor de aangekondigde 5% importheffing niet door zal gaan. Mexico heeft o.a. aangekondigd meer troepen naar de Mexicaanse zuidgrens te sturen om de migratiestromen beter te beheersen.

Nu zal Trump zijn aandacht weer volledig richten op China in de aanloop naar de G20 top in Japan van 28 en 29 juni. Ook het negatieve effect op de markten van deze trade-retoriek zal snel vervagen.


Winst nemen op staatsobligaties

5 juni 2019

Rentes in Europa en de VS hebben afgelopen week een nieuwe duikvlucht laten zien toen de aandelenmarkten een correctie maakten. De Amerikaanse rente staat nu bijna 1% lager dan 8 maanden geleden. We hebben winst genomen op onze staatsobligatieposities in Europa en de VS.


Handelsoorlog: A Big Thing?

28 mei 2019

De handelsperikelen tussen de Verenigde Staten en China zorgen voor veel ophef. Maar hoe groot is het eventuele effect nu eigenlijk?

In 2006 maakte de export nog 35% van het bruto binnenlands product (BBP) van China uit. Inmiddels is dat minder dan 18%. Ongeveer 20% van deze export gaat naar de VS. Omgerekend is dat ongeveer 4% van het BBP van China. Analisten van Moody’s schatten dat een Amerikaanse importheffing van 25% op alle Chinese goederen de Chinese economische groei met 1.2% zou doen vertragen naar 5%.

Deze heffingen zouden de gemiddelde Amerikaan ongeveer $100 per jaar gaan kosten vanwege hogere importprijzen. Dat is de gemiddelde prijs van één ticket naar de New York Yankees.