"It's the hottest market I've seen in my entire career"

17 November 2021

aldus één van de deelnemers aan een recente Private Equity conferentie, tendentieus genaamd SuperReturn. Private Equity staat kort gezegd voor investeerders die buiten de aandelenbeurs om financieel in bedrijven participeren. De verrassing van het jaar is de snelheid waarmee de sector omhoogschoot uit de dieptepunten van de coronapandemie. Dit terwijl men vorig jaar nog vreesde voor stevige verliezen. Want deals worden doorgaans met een groot deel vreemd vermogen gefinancierd en deze hefboom werkt twee kanten op. Het huidige beleid van centrale banken en overheden heeft ertoe geleid dat de rente extreem laag is en onder die omstandigheden is een grote hefboom een groot voordeel. Daarbij heeft het snelle herstel van de economie en een hotte IT-sector geleid tot een hoge overname activiteit.

Opvallend is dat de grote Amerikaanse private equity firms overspoeld worden met gelden van investeerders en daardoor grote bedragen langs de zijlijn hebben staan (zie grafiek). Dit drijft de prijzen op in de zoektocht naar deals.

Via de Kaya Private Equity subpool beleggen we via de beurs in deze “hottest market” en dit jaar is al een rendement behaald van meer dan +55%. In vier van de vijf bij bovenstaande grafiek genoemde managers beleggen we, plus nog in ongeveer vijftig andere. Door ons beleid van regelmatig herbalanceren, worden winsten afgeroomd.

Dynamische energieprijzen

18 Oktober 2021

Energieprijzen trekken al weken veel aandacht. Vooral de gasprijs. Waarom is dit juist nu het geval? Energieprijzen hebben altijd een cyclisch karakter vanwege de extra vraag naar olie en gas, alsmede opslagfaciliteiten aan het begin van het winterseizoen. Historisch gezien ligt de piek ergens tussen eind oktober en midden november.

De coronacrisis speelt bij de huidige bewegingen zeker een rol. In de eerste fase vorig jaar viel de vraag weg, liepen de voorraden op en daalden de prijzen. Toen vervolgens economieën veel minder hard geraakt werden dan eerder verwacht, draaide dit proces om. En vervolgens was er een extra strenge winter die voorraden verder uitholde. In getallen: in Europa daalde de gasvoorraad van 1.069 Twh aan het begin van de winter tot 323 Twh aan het eind. In de afgelopen maanden zijn voorraden maar beperkt aangevuld en het huidige tekort aan gas heeft de prijs doen exploderen.

Hoe gaan we bij Kaya met dit soort marktbewegingen om? In de Pool beleggen we in grondstoffen en hiermee ook in gas. De snelle stijging van de gasprijs tot meer dan 3 keer het historische gemiddelde, is het soort steile zwiepers waarvan je nooit weet op welk niveau het eindigt, maar wel weet dat ze kortstondig zijn. Voor ons aanleiding om winst te nemen door de gasposities gedeeltelijk te verkopen en de opbrengst te herverdelen over andere beleggingen.

Uitgelicht: de Kaya Real Estate Pool

16 September 2021

Eén van de componenten binnen de Kaya Pools is de Kaya Real Estate Pool. Deze pool belegt in Amerikaans, Europees en Aziatisch vastgoed en verdeelt dit over een groot aantal sectoren zoals huizen, kantoren, industrieel vastgoed en zorgcentra. De 2021 performance tot op heden is ruim +16%, waarmee de terugval van vorig jaar als gevolg van Corona ruimschoots is goedgemaakt. Vooral Amerikaanse vastgoedbeleggingen excelleren dit jaar met een rendement van +30%.

Een deel van de performance in de VS komt door de woningmarkt waar net als in Nederland sprake is van een beperkt aanbod in combinatie met zeer lage rentetarieven. Maar ook andere categorieën doen het goed. Europees vastgoed is daarentegen nog niet zover hersteld en staat net boven pré-corona niveaus. Azië zit hier qua rendement tussenin. Het belang in Aziatisch vastgoed bestaat voor het grootste deel uit vastgoed in Japan, gevolgd door Hong Kong en Australië. Via Hong Kong speelt Chinees vastgoed slechts een beperkte rol. Dit is gunstig nu één van de grote Chinese ontwikkelaars Evergrande momenteel in financiële problemen zit.

Vastgoedrendement bestaat uit twee componenten, namelijk huurinkomsten en waardeverandering. Huurinkomsten zijn per definitie positief en de waarde van een pand of kantoor kan stijgen of dalen. Wat dat laatste betreft zijn de vooruitzichten vooralsnog gunstig, zeker zolang de wereldwijde rentes laag blijven en de geldkranen open staan.

TINA: there is no alternative. Or is there?

19 Augustus 2021

Al meer dan 12 jaar zijn aandelen aan een nauwelijks onderbroken opmars bezig. Hoe offensiever belegd, hoe hoger de beloning. Het beeld lijkt te ontstaan dat het verstandig is om onder alle omstandigheden maximaal in de aandelenmarkt te zitten. Dat kan om meerdere redenen niet de beste keuze zijn. In de eerste plaats: er zijn periodes dat aandelen slecht presteren. Dit soort periodes kunnen lang aanhouden, bijvoorbeeld vanaf 1966 gedurende meer dan 15 jaar en ook in de eerste 10 jaar van deze eeuw. In de tweede plaats: de meeste beleggers hebben financiële doelstellingen.

Het onder alle omstandigheden inzetten op het hoogste rendement is niet hetzelfde als de kans optimaliseren dat de doelstellingen behaald worden. Anders gezegd, “de dood of de gladiolen” is niet een verstandige beleggingsstrategie op weg naar bijvoorbeeld het opbouwen van een reserve om eerder te stoppen met werken.

Verstandiger is het om een reëel rendement na te streven, grote risico’s te vermijden en zo de kans te optimaliseren dat het doelrendement behaald wordt. En dat is waar wij met de Kaya Pools al meer dan 15 jaar succesvol onze energie in steken.

Uitgelicht: de Kaya Commodity Pool

16 Juli 2021

Binnen de Kaya Pools beleggen we in een 9-tal subpools: de bekende blokjes. Hierbij zijn wij altijd op zoek naar de optimale combinatie tussen risico en rendement. Anders gezegd; een verlaging van het risico van een portefeuille wordt niet alleen bereikt door het toevoegen van beleggingen met een beperkt risico, maar ook door het opnemen van beleggingen die als categorie een hoger risico hebben, maar een beperkte, of nog beter, een negatieve correlatie hebben met de overige beleggingen. Een lage of negatieve correlatie betekent dat de samenhang tussen twee beleggingen laag is. In de praktijk betekent dit dat als een belegging in waarde daalt de ander minder daalt of zelfs kan stijgen. Hierdoor wordt een portefeuille robuuster en zal deze minder koersschommelingen ondervinden.

Een voorbeeld hiervan zijn commodities (grondstoffen). De correlatie met aandelen ligt tussen de 0.30 en 0.50 en er zijn diverse periodes in de historie dat grondstoffen in een slecht aandelenklimaat goed presteren, vooral in periodes van hoge inflatie.

Grofweg zijn er drie subgroepen grondstoffen: energie, landbouwproducten en metalen, waarbij deze laatste groep weer onder te verdelen is in industriële metalen en edelmetalen. Een kleine 50% van de Kaya Commodity Pool bestaat momenteel uit edelmetalen, vooral goud en voor 20% uit energie gerelateerde grondstoffen zoals olie en gas. De rest is gelijkmatig verdeeld over landbouwproducten en industriële metalen. Net als bij de andere Pools gebruiken we index producten om tegen lage kosten een maximale spreiding aan te brengen. Het jaarrendement van de Commodity Pool is tot op heden +15.6%. De bulk van het rendement komt dit jaar voor rekening van olie en gas met een stijging van ongeveer +50%. Ook aluminium, koper, ijzererts en koffie stegen elk met meer dan +20%.

Waar zijn alle containers gebleven?

18 Juni 2021

De Corona-epidemie heeft veel onverwachte neveneffecten. Eén hiervan is een wereldwijd tekort aan transportcontainers. Dit heeft geleid tot een sterke stijging van transport- en containerprijzen, alsmede grote vertragingen bij de levering van goederen. Hier was niet eens een stremming in het Suezkanaal voor nodig.

Toen de pandemie vorig jaar uitbrak, daalde de economische activiteit scherp, waardoor handelsstromen en daarmee ook het scheepstransport terugviel. De gebruikelijke import- en exportcyclus stokte en lege containers bleven staan in havens en binnenlandse depots. Op dit moment neemt de vraag naar goederen in de meeste landen weer sterk toe en deze goederen moeten getransporteerd worden. En dat is de kern van het huidige probleem: er zijn voldoende containers, maar op de verkeerde plaats.

Voor transporteurs is dit lastig. Iedereen is op zoek naar containers en haalt alles uit de kast, zoals snellere lading en lossing in havens, het gebruik van oude containers en uitstel van onderhoud. Toch zijn er nog veel vertragingen, wat leidt tot hogere kosten en lagere winstgevendheid van de bedrijven in deze sector. We denken dat de situatie wel tot eind dit jaar kan duren voordat er weer een normalisering optreedt.

Inflatiespook?

20 Mei 2021

Recent steeg de CPI (Consumer Price Index) in de VS met +4.2% op jaarbasis. Dit was het hoogste cijfer sinds 2008 en reden om markten in beweging te krijgen. Naar beneden welteverstaan, want beleggers houden niet van inflatie omdat dit een negatief effect heeft op de waarde van bezittingen.

De vraag is of we op weg zijn naar substantieel hogere inflatieniveaus of dat we te maken hebben met een tijdelijk effect. Wij denken het laatste. De opleving van de gemeten inflatie komt voornamelijk door een stijging van de prijzen bij grondstoffen en tastbare producten, waar een inhaalvraag een rol speelt. Hierdoor krijgen we in sommige industrieën en productgroepen te maken met inflatie, maar in de pandemie hebben in de VS tientallen miljoenen mensen hun baan verloren en al deze mensen komen weer op de arbeidsmarkt. Hierdoor zal er komende tijd weinig ruimte zijn om hogere lonen te eisen. Dit zal juist een prijsdrukkend effect hebben.

Centrale banken, die de mogelijkheid hebben om inflatie te beteugelen door de rente te verhogen, willen graag dat de inflatie juist een beetje oploopt. Hierdoor zullen de overheden beter in staat zijn de toegenomen schuldenberg af te lossen. En zo wordt het financiële systeem geschoond.

Komende maanden zal het woord inflatie regelmatig terugkomen. De inflatie zal de komende tijd wat oplopen maar geen excessieve vormen aan nemen. In anticipatie hierop hebben we de portefeuille aangepast door bijvoorbeeld de goud positie uit te breiden.

Record handelsoverschot Azië

19 April 2021

De recente stremming van het Suezkanaal door een reusachtig containerschip is er een illustratie van: Azië produceert en de westerse wereld consumeert. Corona versterkt deze trend tijdelijk want veel diensten (reizen, horeca) zijn nu voor consumenten buiten beeld, maar op spullen kopen staat geen rem. Zo nam de Taiwanese export in de eerste maanden met 49% toe versus dezelfde periode vorig jaar.

Deze stijging vertaalt zich naar een record handelsoverschot bij de exporterende landen en als gevolg hiervan toenemende vreemde valutareserves.

Een oplopend handelsoverschot gaat doorgaans gepaard met sterker een wordende munt van het exportland, maar de Aziatische centrale banken doen er door het kopen van Amerikaans staatsobligaties veel aan om de stijging van hun valuta te keren. Dit is tegen het zere been van vooral de VS die hierin valutamanipulatie zien. Echter, de mogelijkheden op dit gebied zijn niet onbegrensd en de kans is groot dat de munten van de exporterende landen toch zullen appreciëren. Dit heeft een gunstig effect op de waarde van de Aziatische beleggingen in de Kaya Pools.

Too good

17 Maart 2021

Via mail of brievenbus is het recent vast wel eens onder uw aandacht gekomen: obligaties met een vaste rente van 7% per jaar. Dat klinkt wel héél aantrekkelijk in deze tijd van lage rente. Goed idee?

Een obligatie is in principe een verhandelbaar schuldpapier waarbij de emittent (degene die het geld leent) de verplichting heeft om op een vooraf overeengekomen datum de lening terug te betalen. Tevens zal hij over het geleende bedrag rente betalen.

Het belangrijkste aspect is óf de emittent in staat zal zijn om aan einde van de looptijd het geleende terug te betalen. Want als de kas eenmaal leeg is, wordt de terugbetaling problematisch en kan een houder van obligaties aansluiten bij de overige schuldeisers. Partijen als de Belastingdienst hebben dan ook nog eens voorrang.

De 7% rente van de aangeboden obligaties is eerder het soort rendement dat u over een langere termijn van aandelen mag verwachten. Obligaties met een vergelijkbare uitkering horen qua risico dan ook in dezelfde categorie thuis. Vaak is het risico nog veel hoger omdat het risico van terugbetaling niet zichtbaar is in de geadverteerde rente. Daarnaast is de verhandelbaarheid ook vaak zeer beperkt.

Digi Chinees

19 Februari 2021

De Chinese overheid heeft afgelopen week een digitale munt gelanceerd, de “eYuan”. In het kader van het Chinese nieuwjaar is deze “digitale renminbi” aan een deel van de bevolking weggegeven, soms door middel van een loterij.

Deze actie kan gezien worden als een proeflancering van een digitale munt voor China. Het land is daarmee de eerste grote economie die dit doet en laat hiermee zien dat zij vooruitloopt, voortvarend beslissingen neemt en vooruitstrevend is ten opzichte van het Westen dat nog volop in discussie is over crypto currencies.

Naast het faciliteren van een beter digitaal betalingsysteem heeft China vermoedelijk niet alleen filantropische motieven.

‘Voor China is deze “officiële” digitale munt ook een manier om controle te houden op de economie en de maatschappij als geheel. Omdat de eYuan een officieel betaalmiddel is, kunnen ondernemers deze niet weigeren en zullen zij hun betalingssystemen moeten aanpassen. Hiermee worden de commerciële betalingssystemen plots gepasseerd en wordt een pijler onder het succes van de Chinese techreuzen zoals Alibaba en Tencent weggehaald. De toenemende macht en vrijheid van deze bedrijven zijn een doorn in het oog van de regering.

Van volgen naar leiden

19 Januari 2021

Sinds het begin van Kaya in 2005 beleggen wij passief via een aantal indexen. Dit houdt in dat we er niet naar streven om het door middel van actieve selectie van beleggingen beter te doen dan de brede “markt”.

Het motief achter deze strategische keuze is dat meer dan 80% van de aandelenfondsen en een nog hoger percentage van de obligatiefondsen er niet in slaagt om het beter te doen dan de relevante index.

Dit terwijl de kosten van actieve selectie van beleggingen hoog zijn vanwege de onderzoekskosten en de salarissen van analisten en portfolio managers. In de zoektocht naar een hoger rendement kost dit de meeste actieve beleggers uiteindelijk rendement.

2020 een merkwaardig jaar

18 December 2020

Wie rond deze tijd vorig jaar had voorspeld dat we in 2020 geraakt zouden worden door de grootste pandemie van de laatste 100 jaar met bijpassende economische en maatschappelijke onrust, zou zeer vreemd zijn aangekeken. Nadat we het eerste kwartaal de turbulentie op de markten redelijk hadden doorstaan, is het ongelofelijk dat we, naar het er nu uitziet, het jaar zelfs met een kleine winst mogen afsluiten. Dit was zo mogelijk nog minder te voorzien.

Het jaar 2020 eindigt met een opnieuw oplevend Corona virus onder een somber kerst-gesternte. Maar in de verte gloort licht. Want met de komst van de vaccins is er alle reden om te verwachten dat in 2021 het herstel definitief zal intreden. Op de markten, om ons heen, maar bovenal in het contact met diegene die ons naast staan. Dat we hen weer vaker en vrijer mogen zien.

Wij wensen u, ondanks alle beperkingen, fijne feestdagen en een zeer voorspoedig 2021.

Value versus growth

17 November 2020

Afgelopen jaren presteerden ‘growth’ (groei) aandelen aanmerkelijk beter dan ‘value’ (waarde) aandelen (zie grafiek). Aansprekende growth aandelen zijn techfondsen zoals Apple, Amazon en Adyen. Typische ‘value’-aandelen zijn grondstof gerelateerde fondsen zoals Exxon Mobil en banken zoals UBS.

De corona epidemie heeft deze trend versterkt, waardoor ‘value’-aandelen relatief achterbleven. De waarderingen begonnen te ver uit elkaar te lopen. Vorige week was in de markten sprake van een recordbeweging van growth terug naar value. Aanvankelijk waren de ogen vooral op een duidelijke uitslag van de Amerikaanse verkiezingen gericht, maar het was het vaccinnieuws van Pfizer dat de rotatie in gang zette.

Een snelle komst van een vaccin zal het herstel van de economie aanjagen, waardoor deze trend gecontinueerd gaat worden. Door de aankoop van value aandelen in onze satellite equity pool een paar maanden geleden, wordt nu geprofiteerd van de huidige aantrekkende koersen.

Het risico van spaargelden

19 Oktober 2020

Ten tijde van de kredietcrisis leefde de serieuze angst dat alle banken massaal zouden omvallen. Gelukkig is het maar bij een beperkt aantal gebleven. Door kapitaalversterkingen en andere maatregelen, is de positie van banken nu veel sterker dan 10 jaar geleden. Maar dat betekent niet dat er geen risico’s meer zijn. Wanneer je via de onderneming of in privé grote bedragen aanhoudt bij banken, is het goed om aandacht te besteden aan de risico’s die je loopt.

De Nederlandse Bank beschouwt 5 banken als systeemrelevant: ABN Amro, ING, Rabobank, de Volksbank (o.a. SNS Bank) en BNG (Bank Nederlandse Gemeenten). Deze banken moeten een extra kapitaalbuffer aanhouden zodat zij beter in staat zijn om onverwachte verliezen op te vangen. Ook zullen zij in tijden van stress sneller worden gesteund door de overheid dan niet-systeembanken. Wereldwijd worden slechts 30 banken als systeembank aangemerkt. Uit Nederland behoort alleen ING tot deze groep.

Wanneer Kaya liquide middelen ten behoeve van de beleggingspools aanhoudt, dan is dat - uit optiek van risico - bewust alleen bij Nederlandse systeembanken. We monitoren deze banken continue en houden de kredietwaardigheid in de gaten middels o.a. credit ratings en de prijzen van credit default swaps. Deze swaps zijn een soort verzekering tegen een faillissement.

Wie bij een andere bank dan één van de hierboven genoemde systeembanken bedragen boven €100.000 per rekeninghouder aanhoudt, dient zich bewust te zijn van het hogere kredietrisico. Ook bij banken geldt dat spreiding belangrijk is en dit is relatief eenvoudig te realiseren.K-shaped herstel

18 September 2020

Aan het begin van de Corona crisis hebben we aangegeven dat we met een “V-shaped” economisch herstel te maken zouden krijgen. Nu dat herstel in zicht komt en de effecten van de crisis zich verduidelijken, kunnen we ook spreken van een “K-shaped” recovery.

De “K-shaped” recovery staat voor een herstel waarbij er grote verschillen zijn tussen sectoren. Technologie, software en retail hebben een stevig herstel laten zien. Echter, sectoren zoals de reisbranche, horeca en entertainment hebben en krijgen nog grote klappen te verwerken. De koersstijgingen van bedrijven als Apple, Microsoft en Home Depot hebben meer punten aan de Dow Jones index toegevoegd dan de andere 27 bedrijven tezamen die dan ook gemiddeld nog fors onder water staan.

Deze grote verschillen kunnen ook op een andere manier worden bekeken: de aandelenmarkten zijn fors hersteld, terwijl de reële economie sterk achterblijft. Omdat veruit het grootste gedeelte van de bevolking geen aandelen in bezit heeft, leidt deze ontwikkeling tot een verdere tweedeling in de maatschappij.

Beide aspecten zijn met elkaar gelinkt. Het achterblijven van grote delen van de economie heeft zijn weerslag op de werkgelegenheid. Terwijl in de succesvolle sectoren de werkgelegenheid toeneemt, gebeurt dit niet in andere gebieden. Niet zelden zijn dat juist de sectoren waarin veel laag betaalde banen zijn.

Zolang het virus niet adequaat bedwongen is, zal er geen breed herstel van de economie zijn, met als gevolg dat een duurzaam herstel van de arbeidsmarkt voorlopig moeizaam zal zijn.

De rol van goud

17 Augustus 2020

De prijs van goud (ca. USD 2.000 per troy ounce = 31,1 gram) bevindt zich rond recordhoogtes en is hiermee boven de piek van medio 2011 uitgebroken. Reden voor ruime aandacht in de media. Waarom juist nu deze opmars?

In tijden van onzekerheid is goud een vluchthaven en beleggers zijn bang dat de door overheden en centrale banken genomen stimuleringsmaatregelen uiteindelijk tot inflatie zullen leiden. De zwakte van de USD speelt ook een rol omdat de waarde van goud voor niet USD beleggers minder is opgelopen.

Centrale banken zijn traditionele kopers van goud, maar beleggers zijn ook zeer actief. Het grootste goud-beleggingsfonds bezit bijna net zoveel goud als de centrale banken van China of Japan.

Recente media-aandacht wekt de indruk dat goud een goudgerande belegging is. Maar om het succes in perspectief te plaatsen: wie in 2011 in goud zou hebben geïnvesteerd, heeft nu uiteindelijk nog maar een beperkt rendement. Dit terwijl een investering in aandelen verdubbeld is, voor een deel door de constante stroom dividenden die aandelen van goede ondernemingen voortbrengen. Bij goud moet al het rendement van de waardestijging komen en daar bovenop ook nog de kosten van een veilige opslag goedmaken.

Goud is daarom geen echte belegging maar meer een inflatie hedge. Het zorgt voor een betere spreiding en verlaagt daardoor het risico van de totale portefeuille. Goud maakt daarom deel uit van de Kaya Pools.

What if he wins?

15 Juli 2020

Het kan verkeren: begin dit jaar leek de herverkiezing van Donald Trump bijna een zekerheid. Een geweldig draaiende Amerikaanse economie, nauwelijks werkloosheid, een met succes afgeslagen poging tot afzetting en een Democratische partij die het lastig had met zichzelf. En niet te vergeten: records op Wallstreet. Hoezeer is het beeld nu gekanteld. Joe Biden heeft de Democratische nominatie stevig in handen terwijl Trump fors achterloopt in de peilingen. Het Coronavirus heeft in de VS alles op zijn kop gezet waaronder, net als bij ons, de economie. De verkiezingen in november zijn nog ver weg en er kan dus nog van alles gebeuren.

Het is wel interessant om na te denken over de vraag wat een machtswisseling voor de financiële markten kan betekenen. Trump heeft gedurende zijn presidentschap de economie en de koersen van Amerikaanse aandelen daadwerkelijk flink ondersteund door in 2018 de vennootschapsbelasting met 40% te verlagen. De kans is groot dat Biden deze verlaging op zijn minst gedeeltelijk zal terugdraaien en dat zal een negatief effect hebben op bedrijfswinsten. De sterke stijging van Amerikaanse aandelen versus die van de rest van de wereld komt hiermee waarschijnlijk tot een einde.

Daarnaast zullen er sectoren als financials en oliebedrijven zijn die last hebben van een machtswisseling. Zij hebben de afgelopen jaren sterk geprofiteerd van minder regulering, zoals bijvoorbeeld het terugschroeven van milieumaatregelen. Bedrijven betrokken bij de energietransitie zullen juist profiteren van Biden. Ook op gebied van gezondheidszorg verwachten wij verschuivingen.

Op gebied van technologiefondsen is het effect van een machtswisseling nog onduidelijk. Om monopolisten tegen te gaan is vooral aan de linkerkant van het spectrum steeds meer aandacht voor de vraag of reuzen als Amazon, Google en Facebook niet moeten worden opgesplitst, op dezelfde manier waarop dat gebeurde met Standard Oil begin 20e eeuw.

Deze laatste sector is de drijvende kracht geweest achter de sterke stijging van aandelenkoersen. Een verkiezing van Biden zal daarom niet positief zijn voor aandelen in Amerika. Het bovenstaande kan afhankelijk van de peilingen de komende maanden effect gaan krijgen op de markten.


Hoera voor Eurobonds.

16 Juni 2020

De kogel lijkt door de kerk: Frankrijk en Duitsland hebben de handen ineengeslagen en zijn akkoord met een vorm van Eurobonds, al zullen deze vanwege de inmiddels beladen term vermoedelijk nooit zo heten.

De kern van het voorstel is dat de Europese commissie €500 mld leent op de kapitaalmarkt en dat dit bedrag via een herstelfonds beschikbaar komt aan zwaar door Corona getroffen landen, grotendeels in de vorm van giften. Landen als Italië en Spanje bijvoorbeeld zijn, die niet verrassend, heel erg voor deze aanpak. Nederland is met enkele andere kleinere landen als Zweden, Finland en Oostenrijk zwaar gekant tegen deze giften, zoals ook Duitsland tot voor kort was. Echter, met de ommezwaai van dat land lijkt een grote stap gezet en de tegenstanders zijn meer geïsoleerd komen te staan. Aan de voorwaarden van de financiële injecties moet nog gesleuteld worden en daar kunnen Nederland en partners een rol spelen.

Hoe moeten wij Nederlanders hiernaar kijken?

Eéndimensionaal gezien is een gezamenlijke schuld slecht voor ons aangezien wij als rijk land nettobetalers zijn. Maar zo simpel is het niet: er is geen land dat zo van de Euro profiteert als Nederland, vooral vanwege onze unieke exportpositie. Het uiteenvallen van de Eurozone zou een ramp zijn, in de eerste plaats vanwege een grote revaluatie van de munten van rijke landen en devaluatie van arme landen. Daarnaast verliezen we in één klap een groot deel van onze exportmarkten, in ieder geval tijdelijk. Geld dat via het opkoopprogramma van de ECB in (grotendeels) zuidelijke obligaties is gestopt zullen we ook gedeeltelijk kwijt zijn bij een uiteenvallende euro.

Beter dan dwarsliggen zou Nederland moeten inzetten op strenge voorwaarden aan het verstrekken van de leningen/giften. Italië en ook in mindere mate Spanje hebben dringend hervormingen nodig. Zwak bestuur is al jaren een groot probleem. De belofte van een groot bedrag aan steun kan als breekijzer fungeren. Een sterk, stabiel en goed georganiseerd Italië is ook in ons belang.


Lenen aan China.

18 Mei 2020

Langzaam maar zeker opent China haar kapitaalmarkten voor buitenlandse beleggers. In april hebben we voor de Kaya pools de eerste Chinese 'onshore'-obligaties gekocht. Dit zijn obligaties uitgegeven door de Chinese overheid en Chinese overheids-instellingen in Renminbi, de lokale Chinese munt.

Om verschillende redenen hebben we in deze obligaties geïnvesteerd.

Ten eerste zorgen Chinese obligaties voor een betere diversificatie van de obligatie portfolio vanwege een lage correlatie met de VS en ook met andere emerging-markets. Deze de-correlatie maakt de portfolio beter.

Ten tweede is de rente op deze obligaties ongeveer 2.50%. Dit is aanzienlijk hoger in vergelijking met Europa (-0.53%), Japan (0.00%) en de VS (0.65%).

Ten derde nemen we door het kopen van deze obligaties ook een positie in de Renminbi in. Omdat de Chinese economie zeer waarschijnlijk sneller zal groeien dan de economieën van Europa en de VS, zal er een stijgende vraag naar de munt zijn.

Daarnaast wordt de Renminbi als wereldwijde reservemunt steeds belangrijker. De munt staat momenteel op de vijfde plaats na de Amerikaanse dollar, de Euro, de Yen en het Britse Pond. We verwachten dat het niet lang zal duren voordat de Chinese munt een positie in de top drie in zal nemen.

Het is hierdoor zeer waarschijnlijk dat de rente de komende periode laag zal blijven. De meer risicovolle beleggingen zoals aandelen zullen daardoor snel weer aantrekkelijk worden omdat met deze beleggingen middels dividend en koersstijgingen wel een positief rendement kan worden gemaakt.


De rente na corona.

15 April 2020

De corona crisis heeft ook zijn effect op de huidige en toekomstige rente. Overheden strooien met geld om de bevolking en de economie te steunen. Doordat overheden op grote schaal obligaties uitgeven stijgt de (lange)rente. Aan de andere kant zien we dat particulieren en bedrijven meer geld opzijzetten als zekerheid om toekomstige schokken op te vangen.

De kracht van de particulieren- en bedrijvensector samen op de rentemarkten is groter dan die van de overheid waardoor het netto-effect is dat de rente zal dalen.

Hierbij komt dat momenteel centrale banken een significante rol spelen in het globale monetaire beleid. Sinds de uitbraak van het virus hebben centrale banken wereldwijd de stand van de (korte) rentes verlaagd. Daarnaast wordt door middel van het opkopen van staatsleningen de rente voor langlopende leningen naar beneden gestuurd.

Het is hierdoor zeer waarschijnlijk dat de rente de komende periode laag zal blijven. De meer risicovolle beleggingen zoals aandelen zullen daardoor snel weer aantrekkelijk worden omdat met deze beleggingen middels dividend en koersstijgingen wel een positief rendement kan worden gemaakt.


Rustig en gespreid beleggen.

17 Maart 2020

Een evenwichtige beleggingsportfolio bestaat uit meerdere beleggingscategorieën zoals aandelen, obligaties, grondstoffen, vastgoed, deposito’s. Door verschillende soorten beleggingen op te nemen ontstaat spreiding, ook wel diversificatie genoemd, en is de portfolio beter bestand tegen marktturbulentie. In de Kaya pools beleggen we in negen verschillende beleggingscategorieën.

Mede door deze diversificatie hebben de Kaya pools gedaan wat je zou verwachten in deze periode van snel dalende markten. De grote positie in cash, deposito’s en veilige obligaties hebben gezorgd voor een buffer waardoor de waarde daling van de Kaya pools dit jaar beperkt is tot -12% voor Kaya I en -8% voor Kaya II. Ter vergelijking: Europese aandelen zijn meer dan -30% in waarde gedaald.

We handhaven dan ook ons huidige beleid van rustig en gespreid beleggen:

“Hou je investeringen aan en accepteer dat volatiliteit behoort bij beleggen. Laat de tijd voor je werken. Wanneer de markt onrustig wordt blijf dan juist gefocust op de langere termijn in plaats van op kortlopend nieuws. Uiteindelijk is het ‘tijd in de markt’ en niet het ‘timen’ van de markt wat ertoe doet.”


Hoge koersen?.

18 Februari 2020

Aandelen hebben in de afgelopen jaren mooie rendementen laten zien. Zijn ze daardoor dan niet erg duur geworden?

Amerikaanse aandelen zijn op dit moment hoger gewaardeerd dan het historische gemiddelde. Europese aandelen zijn gemiddeld gewaardeerd en aandelen in Azië en Japan zijn lager dan gemiddeld gewaardeerd.

Een prijs van een aandeel is een afspiegeling van de winst die ondernemingen behalen en de groei daarvan. De tot dusver gerapporteerde winsten over het vierde kwartaal van 2019 zijn hoger dan verwacht en groeiden met ongeveer +5% ten opzichte van het vierde kwartaal van 2018.

Al met al zijn de koersen van aandelen daarom op dit moment niet duur.


Duurzaam beleggen.

24 Januari 2020

Onze aandelenpool is nu voor 100% belegd in trackers die een index volgen die rekening houdt met ESG/SRI factoren. ESG staat voor “Environment-Social-Governance” en SRI staat voor “Socially Responsible Investments”. Voor Kaya Capital komt hiermee een transitie ten einde die we een paar jaar geleden hebben ingezet.

De index trackers waar we nu in beleggen volgen de methode van de MSCI ESG Index welke qua compositie min of meer overeenkomt met de gewone index. Maar nu worden bedrijven gescoord op 24 ESG-componenten. De bedrijven met een hogere score (ook wel: “rating”) krijgen een iets hogere weging in de index dan normaal en vice versa.

De kosten van deze trackers zijn afgelopen jaren aanzienlijk gedaald en vergelijkbaar met de normale trackers.

Hierdoor behouden we een grote spreiding, zijn het risico en rendement nagenoeg gelijk tegen dezelfde kosten, maar wél met een duurzaamheidssignaal naar de bedrijven.


Index beleggen.

20 December 2019

Indexbeleggen bestaat al vele jaren. Toch wordt het merendeel van de aandelenbeleggingen gedaan door beheerders die individuele aandelen selecteren. Zij worden "actieve managers" genoemd. Actief management is tijdrovend en is daarom significant duurder dan indexbeleggen.

Steeds vaker worden er zorgen geuit dat indexbeleggen te groot is geworden. De markt voor indexbeleggen is hard gegroeid maar de overgrote meerderheid wordt nog steeds beheerd door actieve managers. Zij zijn goed voor 95% van alle beurshandel. Indexbeleggers nemen slechts 5% voor hun rekening en betalen dus veel minder commissie.


De economische regios van de toekomst.

18 november 2019

Slechts een beperkt aantal economische regio's vormen het fundament van de wereldeconomie. Op dit moment is Tokyo nog heer en meester maar de nummer 1 positie zal in 2035 naar verwachting worden ingenomen door New York. Qua populatie zal de regio Chongqing in China worden afgelost door Jakarta. Tenslotte, in 2035 liggen de tien gebieden waar de economie het hardste groeit allemaal in Azië waarvan vier in China en vier in India. Beleggen in Azië is daarom geen optie maar essentieel.

Wij vinden het daarom verstandig om de beleggingen in opkomende landen een groeiend onderdeel te laten zijn van de Kaya portfolio.


De zon blijft schijnen in het oosten.

18 oktober 2019

Deze week heeft het Internationaal Monetair Fonds (IMF) haar economische groeiverwachting voor 2019 en de jaren daaropvolgend gepubliceerd. Ten opzichte van 2018 (+3,6%) is haar verwachting dat de wereldeconomie in 2019 minder hard zal groeien (+3,0%).

Voor de jaren daarna verwacht het IMF weer een toename in de groei (2020 +3,4% en 2021 +3,6%). Deze groei zal voornamelijk voor rekening komen van opkomende markten. Deze regio's groeien naar verwachting +4,6% terwijl ontwikkelde landen een meer bescheiden groei van +1,7% zullen laten zien.

Wij vinden het daarom verstandig om de beleggingen in opkomende landen een groeiend onderdeel te laten zijn van de Kaya portfolio.


De laatste stunt van Draghi

19 september 2019

Vorige week donderdag kondigde de Europese Centrale Bank (ECB) aan de rente nog verder te verlagen. Vanwege de economische groeivertraging en de dalende inflatie ging de rente van -0,4% naar -0,5%. Ook gaat de ECB weer beginnen met het maandelijks opkopen van staatsobligaties om overheden te financieren, de rentes voor langere looptijden naar beneden te krijgen en op deze manier indirect investeringen aan te moedigen.

De rente zal mede als gevolg hiervan lang laag blijven. Nu al hebben ongeveer 25% van alle staatsobligaties in de wereld een negatieve rente. Kaya heeft de meeste van deze niet renderende obligaties verkocht en is daardoor relatief ongevoelig voor deze renteperikelen.


De vele kleuren groen

17 augustus 2019

Er bestaan verschillende mogelijkheden om maatschappelijk verantwoord te beleggen (MVB). Veelal worden de termen SRI (Sustainable Responsible Investing) en ESG (Environmental, Social en Governance) hiervoor gebruikt.

Bij Kaya gebruiken we de termen 'licht-groen' en 'donker-groen'. Licht-groen betekent dat bedrijven die actief zijn in sectoren zoals wapens en tabak of die zorgen voor een hoge mate van milieuvervuiling, worden uitgesloten. Donker-groen gaat een stuk verder. Naast dat er bedrijven worden uitgesloten zullen bedrijven die hoog scoren op de factoren Environmental, Social en Governance zwaarder worden gewogen in de portefeuille.

Beleggen volgens de ESG-waarden is niet meer weg te denken uit onze fondsen Kaya I en II. Waar mogelijk kiezen we ervoor om de portefeuille duurzaam (donker-groen) in te richten. Binnen de aandelenportefeuilles is dit goed mogelijk. Binnen vastrentende waarden is dit alleen mogelijk voor bedrijfsobligaties. Het zijn namelijk met name bedrijven die beoordeeld worden op duurzaamheid. Overheden krijgen tot nu toe slechts in beperkte mate een ESG-rating.

Wij verwachten dat in de nabije toekomst nagenoeg alle beleggingen op een maatschappelijk verantwoorde manier kunnen worden ingevuld.


De kleine chinees

16 juli 2019

De Chinese economie groeide in het 2e kwartaal van 2019 met 6,2%. In absolute termen een significante groei, maar voor China een relatief zwak kwartaal. Voor het hele jaar heeft premier Li Keqiang een groei van tussen de 6,0% en 6,5% als doel gesteld.

Trump was er snel bij om te verklaren dat de groeivertraging het gevolg is van zijn handelstarieven. Echter, China's economie is steeds meer afhankelijk van interne consumptie. Slechts 19% van China's nationale productie is export gerelateerd en daarvan gaat één vijfde naar de VS.


Aandelen rendement oogsten

19 juni 2019

Beleggers in obligaties ontvangen rente. Beleggers in aandelen ontvangen dividenden. Beleggers in de Kaya pools ontvangen beide.

Op dit moment leveren onze aandelenbeleggingen een dividendrendement op van 2.75%. Zeker ten opzichte van spaarrentes in Europa en Amerika is dit een mooi rendement. Door de gedaalde rente in de afgelopen weken zijn aandelen relatief aantrekkelijker geworden. Het is daarom te verwachten dat de aandelenmarkten de komende tijd weer een koersstijging zullen laten zien.


The Mexican goes back to sleep

12 juni 2019

Vorige week meldden we al dat een verdere escalatie niet geheel is uitgesloten, maar dat het sluiten van een deal voor beide partijen belangrijk en waarschijnlijker is. Afgelopen vrijdag werd er inderdaad een deal gesloten waardoor de aangekondigde 5% importheffing niet door zal gaan. Mexico heeft o.a. aangekondigd meer troepen naar de Mexicaanse zuidgrens te sturen om de migratiestromen beter te beheersen.

Nu zal Trump zijn aandacht weer volledig richten op China in de aanloop naar de G20 top in Japan van 28 en 29 juni. Ook het negatieve effect op de markten van deze trade-retoriek zal snel vervagen.


Winst nemen op staatsobligaties

5 juni 2019

Rentes in Europa en de VS hebben afgelopen week een nieuwe duikvlucht laten zien toen de aandelenmarkten een correctie maakten. De Amerikaanse rente staat nu bijna 1% lager dan 8 maanden geleden. We hebben winst genomen op onze staatsobligatieposities in Europa en de VS.


Handelsoorlog: A Big Thing?

28 mei 2019

De handelsperikelen tussen de Verenigde Staten en China zorgen voor veel ophef. Maar hoe groot is het eventuele effect nu eigenlijk?

In 2006 maakte de export nog 35% van het bruto binnenlands product (BBP) van China uit. Inmiddels is dat minder dan 18%. Ongeveer 20% van deze export gaat naar de VS. Omgerekend is dat ongeveer 4% van het BBP van China. Analisten van Moody’s schatten dat een Amerikaanse importheffing van 25% op alle Chinese goederen de Chinese economische groei met 1.2% zou doen vertragen naar 5%.

Deze heffingen zouden de gemiddelde Amerikaan ongeveer $100 per jaar gaan kosten vanwege hogere importprijzen. Dat is de gemiddelde prijs van één ticket naar de New York Yankees.