Maatschappelijk en verantwoord beleggen.


Kaya Capital vult het beleggingsbeleid op een maatschappelijk verantwoorde manier in en geeft hier in twee stappen invulling aan:

Kaya Capital volgt de ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen continu en zal het beleggingsbeleid waar dat nodig of gewenst is bijsturen. Om goed op de hoogte te blijven overleggen we vaak met onderzoekers, specialisten en fundmanagers op dit gebied in zowel binnen- als buitenland.

Tegenwoordig zijn beide zaken, maatschappelijk beleggen en kwaliteit, goed te combineren.

Financial Times.


In augustus 2018 hebben een aantal institutionele beleggers het initiatief genomen om makers van indexen, zoals bijvoorbeeld MSCI, middels een open brief te vragen fabrikanten van controversiële wapens niet meer op te nemen.

Inmiddels is het aantal medeondertekenende beleggers gegroeid richting honderd. Hieronder bevinden zich banken, verzekeraars en assetmanagers die gezamenlijk $4,600 miljard aan kapitaal vertegenwoordigen. Ook Kaya Capital ondersteunt dit initiatief en heeft de open brief ondertekend.

Licht groen.


Kaya Capital heeft ESG-regels die per 10 maart 2021 met de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) van kracht zijn, geimplementeerd.

Voor zover mogelijk worden binnen de Pool beleggingen geselecteerd die een SFDR artikel 8 rating hebben. Het is de verwachting dat in de toekomst de technische standaarden voor artikel 8 fondsen verder bekend zullen worden gemaakt. Op deze plaats zal hierover gepubliceerd worden. Artikel 8 fondsen leveren middels het beleggingsbeleid een bijdrage aan een betere wereld.

Het is onze overtuiging dat duurzaam beleggen en het behalen van rendement prima samengaan.