Dezelfde Belangen.


Kaya Capital is opgezet door en voor een aantal families. Sinds 2005 helpen wij families met het in kaart brengen en het beheer van hun vermogen. Inmiddels voeren we deze ‘family office’ service ook uit voor andere partijen. Daaronder bevinden zich naast families ook stichtingen en pensioenfondsen. We doen dit met plezier en delen graag ons succes.

Onze Kaya fondsen ('pools') bieden een goede, simpele en efficiënte beleggingsoplossing gericht op het behalen van het beste lange-termijn rendement voor het genomen risico.

We hebben en houden dezelfde belangen. Uw vermogen wordt geïnvesteerd samen met het vermogen van onze en de andere families.Onze fundamenten:

Goed.

Ruim 15 jaar hebben wij het vermogen van onze families onder beheer.

Wij hebben een duidelijke strategie en organisatie voor overzien van vermogen. En de resultaten van de pools zijn ook goed.

Simpel.

Wij geloven niet dat het mogelijk is altijd "slimmer" te zijn dan de markt. Niemand heeft continu superieure kennis en de markt laat zich ook niet timen. Wij zijn naar de basis gegaan en hebben het simpel, voordelig en transparant gemaakt.

Efficiënt.

Kaya Capital heeft haar eigen servers, systemen en software. U heeft toegang tot al uw informatie via het internet. Wij werken efficiënt en handelen alleen wanneer dit waarde toevoegt. Zo houden wij de kosten laag.

Onze diensten:  • Financial Services.

    Wij zijn voor u de coördinator voor alle zaken omtrent uw vermogen en familie. Belastingen, juridische zaken, schenken, en Estate Planning kunnen daar een deel van uitmaken.

  • Investment Services

    Uw totale vermogenspositie maken wij inzichtelijk met behulp van de iAssetMonitor. Wij inventariseren alle eigendommen, en aggregeren en analyseren alle beleggingen. Deze kunnen ondergebracht zijn bij verschillende externe beheerders. Vervolgens brengen we de rendementsverwachtingen en risico’s in kaart en adviseren wij u over de inrichting van het vermogen die past bij de ambitie en doelstelling van de familie.

  • Family Pools

    Onze Kaya fondsen bieden een goede, simpele en efficiënte beleggingsoplossing gericht op het behalen van het beste lange-termijn rendement voor het genomen risico. Kapitaals behoud voor de volgende generaties heeft de prioriteit.
Lees wat we doen voor Families